Oracle logo

On-Demand Webinar: Norge må hente ut potensialet som digitalisering skaper

image

Webinaret passer for alle innenfor HR, IT, Økonomi og du som har ansvar for digitalisering der du jobber.

Det er ingen tvil- koronakrisen har gitt Norge et generelt digtalt kompetanseløft for alle aldersgrupper privat og i jobbsammenheng .

Vi vet at koronapandemien har medført økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder. En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom. Men vi vet også at det stilles store spørsmål til de økonomiske rammer fra staten og tapte skatteinntekter fremover.

Vi ser at det skjer mye spennende i offentlig sektor, og vi tror at vi er nødt til å tenke nytt på hvordan oppgaver løses og organiseres. Vi ser at etter corona så er det litt back to basic - get the basic right også innenfor IT/HR/økonomi for å beholde og utvikle det digitale løftet.

Vi har derfor fått med oss PWC på laget som har god innsikt i digtalisering i offentlig sektor – og hvordan kommer vi oss dit?

Vi vil ha en paneldebatt med flere nøkkelpersoner innenfor økonomi, HR og IT. Deltakere fra Bergen Kommune, Asker Kommune, Digitale Gardermoen, Vinmonopolet , OsloMet og Tromsø kommune vil dele sine tanker rundt og refleksjoner om feks hvilke utfordringer og muligheter man står ovenfor i tiden fremover.

Til slutt så vil vi kikke overdammen til UK for å høre fra en uavhengig rådgiver som har gjort digitalisering til en reise og ikke prosjekt for Lambeth Council.

Featured speakers

Christian Opsal

Christian Opsal

Manager, PwC Norway
Close

Christian Opsal

Manager, PwC Norway
Christian Opsal er Manager i PwC med primærfokus på organisasjonsutvikling og digitalisering. Han har bakgrunn fra forsvaret, politiet, privat og kommunal sektor.

Christian har arbeidet med utvikling i kommunal sektor siden 2010. I den perioden har han blant annet arbeidet som prosjektleder for komplekse organisasjonsutviklings- og implementeringsprosjekter feks implementering av metode for prosjekt- og porteføljestyring, implementering av kvalitetssystem, arkivsystem, rekrutteringsverktøy, andre HR systemer, samt ulike fagsystemer.

Han har de siste årene spesielt bistått kommuner med digitalisering i forbindelse med kommunesammenslåinger.
Jason Martin

Jason Martin

Senior Advisor, Information Technology and Services Professional
Close

Jason Martin

Senior Advisor, Information Technology and Services Professional
Meet with Jason Martin - Senior Advisor based in the UK who is living proof that beyond the challenges of a Cloud implementation that moving to the Cloud represents a once in a decade opportunity to promote effective organization change and process efficiency.

Jason will be sharing with you his experiences of advising Local Government and feedback from his many discussions with other organizations wanting to move to the cloud.