FUZJA BIZNESU I SEKTORA IT W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ (DX)
Welcome
white paper
FUZJA BIZNESU I SEKTORA IT W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ (DX)
FUZJA BIZNESU I SEKTORA IT W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ (DX)


Z perspektywy dwóch najszybciej rozwijających się regionów – Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki Subsaharyjskiej
Przedsiębiorstwa z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Afryki Subsaharyjskiej (SSA) nie postrzegają już transformacji cyfrowej jako futurystycznej wizji. W ciągu zaledwie kilku lat stała się ona faktem dla organizacji chcących skoncentrować się na klientach, poprawić jakość produktów i usług oraz opracować nowe mechanizmy generowania przychodów.

Według przeprowadzonych przez IDC badań 81% kadry kierowniczej działów biznesowych i informatycznych uważa, że sektor IT poprawia wydajność przedsiębiorstw, zapewnia przewagę nad konkurencją i/lub przyspiesza wzrost przychodów. Uzyskaj dostęp do nowego raportu IDC, aby:
  • Poznać zmieniające się role struktur biznesowych i struktur IT
  • Odkryć korzyści płynące z korzystania z technologii trzeciej platformy, takich jak chmura, urządzenia mobilne, portale społecznościowe, czy big data, które napędzają DX
  • Przeczytać inspirujące historie klientów Oracle, którzy dokonują już zmian i czerpią korzyści z pierwszego sukcesu DX
  • Poznać wskaźnik gotowości IDC DX i dowiedzieć się, jaką wartość tego wskaźnika osiągnęły organizacje w regionach CEE i SSA
Pobierz raport „FUZJA BIZNESU I SEKTORA IT W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ”, aby poznać szczegółowe informacje na temat sytuacji na rynku.
Get Started